Patenis

1. Deurlopende produksie van 2.3-dimetiel-1-buteneby 2.3-dmetiel-2-buteen

2. Katalitiese sintese van n-butielhidroksyasetaat

3. Bereiding van karboksimetielhidroksyalkyl guargum poeier deur etstifisering

4. Bereiding van kampeen deur alpha pinene

5. Bereiding van kationiese guar poeier met lae viskositeit

6. Bereiding van kampeen deur alpha pinene

7. 'n Manier om metanol uit methylmethacrylaat en methanol mengsel te onttrek

8. Bereiding van 1. 5-siklooktadieen deur die siklisering van butadiëne

9. 'n Metode vir die bereiding van glycidyl

10. 'n Metode vir die bereiding van 3-siklohekseen-1-karboksielsuur 2-ety-heksiester deur butadieen en 2-etheksiel akriellaat